Moció de Junts per Castellar per l’actualització de l’enllumenat viari a tecnologia d’il·luminació LED

 

Moció de Junts per Castellar per l’actualització de l’enllumenat viari a tecnologia d’il·luminació LED

La il·luminació de l’espai públic és una competència que correspon als ajuntaments, tractant-se d’un servei indispensable perquè els ciutadans puguin viure en un entorn accessible i segur. Així està establert a l’article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com a la normativa catalana, concretament a l’article 67 (a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. En plena emergència climàtica, tanmateix, al deure de l’Ajuntament de mantenir una bona il·luminació arreu del municipi, de manera uniforme i ben planificada, s’hi ha de sumar el deure de fer-ho de la manera més eficient possible, energèticament.

Per la dinàmica del seu creixement en les darreres dècades, Castellar compta amb una xarxa de punts de llum desigual, mancada d’uniformitat i amb dèficits de manteniment i d’actualització tecnològica.

L’actual període d’encariment del preu de l’energia elèctrica, sense precedent històric, fa notar a les arques públiques, avui més que mai, que Castellar encara no ha acabat els deures pel que fa a l’actualització del seu enllumenat públic, tecnològicament. En aquest sentit, la il·luminació mitjançant tecnologia LED ha demostrat uns resultats notables durant anys a moltes poblacions. A tall d’exemple de l’estalvi que pot suposar; només amb les 20 làmpades que l’Ajuntament va instal·lar a l’avinguda de Can Font a finals del 2016 (part d’una iniciativa que va concloure amb un total de 107 lluminàries LED instal·lades substituint l’enllumenat anterior de vapor de mercuri), el municipi ha estat estalviant cada any 18.900 kwh en consum elèctric i 3.300 euros i ha contribuït a la lluita contra el canvi climàtic amb una reducció de les emissions de CO2 en atmosfera de 8.578 kg l’any1. Tant l’estalvi econòmic que suposa, com per a reduir les nostres emissions de diòxid de carboni com a municipi, és imperatiu que l’Ajuntament procedeixi a actualitzar la resta de fanals com abans millor.

Des del 2016, la tecnologia ha seguit avançant, donant-nos la oportunitat d’instal·lar làmpades encara més eficients. D’entre aquestes, hi ha lluminàries que tenen sensor de presència i es poden programar perquè a partir de certa hora de la nit (o la matinada) redueixin la seva lluminositat al 50%, recuperant la intensitat al 100% quan detecten moviment. D’aquesta manera reduïm encara mes la despesa energètica i la contaminació lumínica que generen.

Per tot això, des de Junts per Castellar proposem al ple municipal de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’aprovació dels següents

ACORDS:

1. Instar a l’equip de govern a portar a terme un estudi que defineixi un programa de modernització de la xarxa d’enllumenat públic, tenint en compte la diversitat de les diferents tecnologies que conviuen al municipi i les condicions establertes en el contracte amb l’empresa concessionària. Aquest estudi haurà de contemplar els avenços en la modernització de la resta de les de les instal·lacions municipals (edificis municipals, equipaments esportius, escoles…), així com també la instal·lació de lluminàries d’energia solar o instal·lacions dirigides a lo cogeneració.

2. Preveure, l’any 2022, d’acord amb les possibilitats econòmiques, una partida que permeti iniciar les millores de les instal·lacions de l’enllumenat públic, començant per les zones més deficitàries.

1 Sostenible.cat (10/10/2016). “Estalvi de més de 3.000 euros l’any amb enllumenat tipus led a Castellar del Vallès”.
  Extret de https://www.sostenible.cat/article/estalvi-de-mes-de-3000-euros-lany-amb-enllumenat-tipus-led-a-castellar-del-valles, a setembre del 2021.
Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrarli publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l\\\'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.   
Privacidad