1.- INFRAESTRUCTURES

Fer efectiva la connexió amb la C-58

Pressionar al govern per accelerar la connexió de la B124 amb la Ronda Oest de Sabadell, la nostra proposta és construir un túnel des d’on acaba ara aquesta via travessant la carretera de Matadepera per sota i continuant entre els barris de Can Deu i Sant Julià pels terrenys reservats i a la sortida del túnel enllaçar directament amb un viaducte que creuaria el desnivell del Ripoll fins a la B124 a l’altura de Torre Turull i continuant amb dos carrils per sentit, un d’ells amb preferència per al Bus, aquest viaducte es podria estudiar la possibilitat de construir-lo preparat per passar també el tren per sota la carretera, ja que a la mateixa zona acaba el tren a Sabadell.

Desdoblar la B124, des de l’enllaç de la connexió amb la C58 amb rotondes a totes les interseccions un carril prioritat BUS i carril bici.

Millorar el servei de transport públic dins del municipi i interurbà, i recuperar el Bus de Castellar fins a Terrassa per poder donar servei a les urbanitzacions de Can Font i Can Avellaneda.

Crear en els entorns escolars aparcaments de PETÓ i ADEU, recuperant els aparcaments eliminats fora dels horaris escolars.

Crear 150 noves places d’aparcament reals, 100 d’elles reformant la plaça de la Miranda.

Millorar la gestió de l’aparcament municipal del centre, ampliant l’horari d’obertura inclòs els festius.

Instar a la concessionària de la zona blava la facilitat del pagament a través de l’APP, per poder incorporar un codis de descompte que puguin proporcionar els comerços del centre, que també serviria per aplicar l’aparcament limitat i gratuït en els cotxes elèctrics i el descompte del 50% en els híbrids.

Implantació d’un servei de lloguer de cotxes elèctrics, que ja existeix en altres municipis que funciona per minuts d’utilització.

Revisar i racionalitzar el pla general de mobilitat.

2.- HABITATGE

Augmentar el parc d’habitatges de lloguer per reduir el preu que tenim actualment que és insostenible. Tenim en procés als terrenys de l’antiga fàbrica de la Playtex la construcció de 214 habitatges que 90 seran de lloguer social construïts per l’Incasòl. Garantirem que aquests habitatges només siguin per a persones empadronades al nostre municipi mínim de 3 anys, tant actualment, com amb anterioritat. Respecte de la resta d’habitatges s’acordarà amb les constructores que un 50% estiguin destinats a lloguer, i destinar un 10% del terreny per a equipaments.

Promocionar més iniciatives d’altres habitatges socials de venda i de lloguer com el de l’espai d’Endesa (antiga central elèctrica) a la carretera de Sentmenat.

Crear un servei de mediació per situacions d’emergència i desnonament.

Avaluar i millorar la gestió de l’actual parc d’habitatge social.

Cooperar amb les autoritats competents per la millora del registre i gestió d’habitatges buits.

Impulsar ajudes per la rehabilitació i la millora d’eficiència energètica d’habitatges vinculats al lloguer assequible.

Urbanitzar el tram que falta del carrer Terra Alta del Polígon de Can Carner, per a compensar el greuge que tenen el propietaris d’aquestes naus, millorar la connexió entre els polígons de Can Carner i Can Bages i la connexió que amb la carretera per a fer efectiu el desdoblament.

Solucionar els temes pendents per activar el Polígon de Can Bages, no esperant que estigui feta la connexió amb la C58, sinó fer-ho paral·lelament per no retrasar-ho més del necessari. Un dels temes pendents és l’ampliació de la depuradora.

3.- ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS

Projecte construcció de l’Escola Municipal d’Arts amb diferents espais d’exposicions i una Oficina de Turisme, a l’antic edifici de la Guàrdia Civil. Seria un edifici de planta baixa amb una o dues plantes superiors i dues plantes soterrades, una per a tallers i magatzem i una altra de pàrquing, amb la planta baixa amb obertures de vidre al passeig, per donar-li més visibilitat i que pugui està oberta cada dia de la setmana.

A les plantes superiors és poden crear les aules i diferents espais expositius per exposicions més fixes d’artistes emblemàtics del nostre municipi i una per pessebres per tenir un petit museu representatiu del Grup Pessebrista de Castellar, una de les entitats amb més projecció fora del nostre municipi que atreu molts visitants.
L’oficina de Turisme és una eina imprescindible per poder dinamitzar el comerç i la restauració local,  generar llocs de treball i riquesa al nostre municipi. Tenim molta oferta cultural, paisatgística i d’història que no és coneguda fora del nostre municipi i molts cops tampoc a Castellar.

Activar el projecte familiar del Centre Cultural, propietat de la famÍlia Pedro Massaveu a la seva casa  del carrer General Boadella.

Destinar recursos a la protecció del patrimoni històric de Castellar.

Dissenyar una nova residència pública amb llars tutelades, i poder sol·licitar a la Generalitat la seva construcció i manteniment. D’haver-ne tingut un projecte l’any passat, fons europeus haurien permès l’inici de les obres enguany.

 

 

4.- RECOLLIDA RESIDUS

Instal·lar contenidors de recollida de residus intel·ligents per a optimitzar les rutes dels camions de recollida i d’aquesta manera evitar els contenidors saturats.

A Castellar tenim una sucursal de l’empresa internacional MOBA especialitzada en l’optimització de la recollida selectiva, instal·lant uns sensors als contenidors conjuntament amb el software insta-lat als camions els genera la ruta de buidatge dels contenidors, d’aquesta manera solucionaríem tenir contenidors saturats i en conseqüència la zona dels contenidors més neta.

Canviar el sistema de recollida de residus amb contenidors tancats per poder reduir la taxa de residus a les famílies que reciclin i la modalitat de porta a porta a les urbanitzacions. Els contenidors tancats es poden obrir identificant l’usuari a través del telèfon mòbil, una targeta o un clauer, d’aquesta manera es poden aplicar els descomptes sobre la taxa de residus.

En el col·loqui que vàrem fer sobre residus del que conservem un vídeo en el nostre YouTube: www.youtube.com/watch?v=h64WyZNPwWw&t=269s podreu trobar tota la informació.

Netejar les voreres amb una freqüència adequada, de la brutícia i els orins dels animals, amb aigua reciclada a pressió provinent de la depuradora. És el sistema utilitzats a altres municipis com Sabadell que està donant millors resultats.

Netejar les pintades de les parets que no estiguin autoritzades i promocionar nous espais per grafitis de qualitat.

Incorporar agents cívics per reforçar la informació a la ciutadania, com la forma de fer un bon reciclatge, ordenances sobre els animals de companyia, etc.

5.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I LÚDIQUES

Executar el projecte de la nova piscina d’estiu, a tocar de les pistes d’atletisme, que Junts per Castellar vàrem proposar en el programa electoral del 2019.

Ampliar l’oferta esportiva creant una zona al Pla de la Bruguera, en sincronia amb les pistes d’atletisme, que doni suport al teixit esportiu i d’oci del poble.

Construir un gimnàs esportiu dins les instal·lacions de les pistes d’atletisme, instal·lar una pèrgola fotovoltaica sobre les grades per generar ombra i que les instal·lacions siguin autosuficients energèticament.

Estudiar de forma consensuada una nova ubicació de les pistes de tenis i pàdel, i/o adequar una seu social funcional que compleixi amb les garanties necessàries.

Construir uns camps d’entrenament pel futbol el Pla de la Bruguera per solucionar els problemes d’espai que té l’entitat, instal·lar plaques fotovoltaiques a la teulada de les grades per tenir unes instal·lacions autosuficients energèticament.

Construcció d’un nou poliesportiu polivalent per a diversos esports i entitats culturals.

6.- URBANISME i ZONES VERDES

Introduir criteris d’estètica, funcionalitat i respecte al patrimoni natural i urbà.

Dissenyar les reformes integrals dels carrers del municipi sense perdre l’essència de poble, incorporant totes les necessitats que tindrem en un futur immediat, endreçant totes les façanes dels edificis soterrant totes les línies elèctriques i telefòniques, integrant en alguns fanals carregadors per a vehicles endollables, senyals de trànsit i papereres per eliminar obstacles de la via pública.

Ens comprometem a no eliminar més places d’aparcament de la via pública i sí generar-ne de noves. Instaurant la gratuïtat d’aparcament limitat els cotxes elèctrics i bonificació per a híbrids com tenen la majoria de ciutats.

Instar a la concessionària de la zona blava de poder pagar amb l’aplicació del mòbil la zona blava i poder descomptar els vals dels comerços.

Trencar amb la discriminació d’inversions cap a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó, en el manteniment de serveis i dels carrers (voreres i asfaltat), soterrant en la mesura que sigui possible les línies elèctriques i telefòniques per eliminar tots els obstacles físics i visuals. Solucionar els problemes de clavegueram i pressió de l’aigua potable que tenen alguns sectors.

Millorar els serveis i els subministraments per a tot el territori municipal sense distincions.

Executar la reforma integral del Pla i plaça de la Miranda reformant les voreres, asfaltat dels carrers, canonades d’aigua potable, clavegueram, il·luminació, instal·lant barreres de protecció al barranc de Can Barba, crear una zona d’aparcament per uns 100 cotxes a la plaça de la Miranda, instal·lar una fotolinera per carregar vehicles elèctrics i arranjar la plaça de la Miranda adequant la zona de jocs per als infants creant zones d’ombres amb arbrat.

Revertir la pacificació de les zones escolars que eliminen places d’aparcament, creant als entorns escolars aparcaments de PETÓ i ADÉU que permetin els veïns poder aparcar fora del calendari escolar.

Reforma integral de l’eixample antic, convertint els carrers més estrets a plataforma única, soterrant totes les línies telefòniques i elèctriques.

Incorporar passos de vianants intel·ligents en els punts més perillosos, per protegir els vianants.

Il·luminació led de tots els fanals del municipi i urbanitzacions, incorporant un Drive per controlar la il·luminació depenen de les hores de la nit per estalviar energia i reduir la contaminació lumínica.

Dotar tots els equipaments públics amb energies renovables.

Incorporar d’aplicacions mòbils per a millorar la seguretat ciutadana.

Convertir alguns fanals en carregadors de vehicles elèctrics. El futur ens porta cap a l’electrificació de la mobilitat, però no podem tenir més obstacles el carrer hem de dissenyar les reformes tenint en compte aquesta necessitat.

Donar suport a la creació de comunitats energètiques, a fi de generar energia neta i econòmica, ajudant a entitats, empreses, associacions de veïns, etc.

Estudiar la viabilitat d’implementar generació en renovables a diferents punts del municipi.

Instal·lació de fotolineres per carregar vehicles elèctrics en zones d’aparcaments grans.

Crear el Parc de la Xemeneia de Can Barba, un projecte per a dignificar l’espai amb zones arbrades i de passeig. Un terreny d’unes 4 hectàrees, on es crearia un Pipí-Can, una zona de bancs sota l’ombra de les oliveres que hi ha a la zona que ara estan en un estat d’abandonament de molts anys, il·luminant tot el parc, generant una zona d’aparcaments al final del carrer Josep M Valls amb una fotolinera per carregar els vehicles elèctrics i instal·lar un punt d’informació de la història de la Xemeneia de Can Barba (que presidirà el parc) i el camí que enllaça el carrer Sant Jaume fins la fabrica.

Inventariar tot l’arbrat del municipi per a poder estudiar a través dels programes informàtics existents, el millor sistema eficient de rec per a les necessitats hídriques de cada espècie, control preventiu de la plaga que el puguin malmetre, tipus de poda que necessita cada any, espècie adequada per la tipologia del carrer, etc.
Plantar arbres a totes les voreres que per l’amplada ho permetin, per a generar més ombres a l’estiu i purificar l’aire que respirem.

Ja que el nostre municipi té el títol de vila florida, incremantar el manteniment i cura de les jardineres i parcs que tenim tant el municipi com les urbanitzacions.

Eliminar la taxa que es cobra a les urbanitzacions per les franges de protecció d’incendis, per compensant el greuge que pateixen.

Solucionar els problemes que hi ha pendents per activar el polígon de Can Bages, paral·lelament a la construcció de infraestructura viaria de connexió amb la ronda oest de Sabadell.

Urbanitzar el tram que falta del carrer Terra Alta, asfaltar els carrers que estan en mal estat, arranjar les voreres que estan en mal estat, organitzar la neteja dels polígons que estan totalment descuidats, replantar els arbres que estaven el voltant del Centre de Serveis i deixalleria.

7.- SEGURETAT I ANIMALS

Garantir una plantilla estable i suficient de la Policia Local. Proveir als agents de tota la formació possible, per tal que estiguin capacitats en tractar situacions en les quals han d’actuar, apostant clarament per la prevenció i la humanització.

Facilitar els mecanismes de comunicació entre policia local i ciutadania, en especial, a les zones que pateixen un major risc (zones més descentralitzades).

Lluitar contra la creixent situació (i també sensació) d’inseguretat a les Urbanitzacions.

Crear protocols d’actuació entre la Policia Local i agents socials.

Desenvolupar protocol d’actuació, que permeti maximitzar l’efectivitat en la prevenció del crim a l’ocupació delinqüencial, amb col·laboració dels Mossos.

Liderar i vetllar des de l’Ajuntament pel compliment de la llei en la lluita contra les ocupacions delinqüencials d’habitatges.

Millorar l’aplicació actualment laxa de totes les regulacions vigents de la caça.

Col·laborar amb les associacions a mantenir les colònies de gats en condicions.

Acordar amb les clíniques veterinàries campanyes d’esterilització.

Actuar per aconseguir la creació d’una protectora.

Integrar dintre de la comissió del maltractament, la cura i defensa dels drets animals.

8.- BENESTAR

Vetllar per la recuperació dels serveis del CAP Castellar.

Reubicar les ambulàncies del polígon al nucli urbà, i així reduir el temps de resposta.

Actualitzar els protocols d’emergència.

Vetllar per una gestió municipal que garanteixi l’equitat i justícia social.

Millorar el benestar social, la salut, la seguretat ciutadana i les emergències.

Invertir en la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

Creació d’un programa d’atenció específica a persones vulnerables i gent gran.

Generar un itinerari saludable al llarg del nostre riu, que tingui com a punt de partida un nou centre de formació, que alhora sigui d’educació ambiental.

Elaboració d’un nou Pla Local d’Acció en matèria de Serveis Socials que s’adapti a les necessitats reals de les persones del poble.

Incrementar els recursos destinats a pal·liar situacions d’emergència social i desequilibris en els ciutadans.

Ampliació dels serveis d’atenció a domicili per donar resposta a la demanda real del poble.

Elaboració d’un nou pla d’inclusió social, que treballi per a garantir els drets de totes les persones sense cap mena de distinció, atenent tots els tipus de diversitat.

Crear una oficina real per l’atenció de la violència de gènere.

Promoure l’elaboració d’un pla d’igualtat i d’inclusió pel municipi.

Incentivar i equiparar l’esport femení, el seu accés als equipaments municipals.

9.- SANT FELIU DEL RACÓ I URBANITZACIONS

RESIDUS I NETEJA
Implantar el sistema de recollida Porta a Porta per facilitar el servei els veïns i que servirà per incrementar el reciclatge reduint la taxa que paguem de residus.
Incrementar la neteja a tots els carrers, actualment només es fan alguns carrers.

TRANSPORT PÚBLIC
Incrementat el servei del transport públic fent-lo més eficient, optimitzant el recorregut amb polsadors a les parades i a treves d’una aplicació mòbil.

PLAGUES DE ROSEGADORS
Controlar les plagues de rosegadors que hi ha alguns punts, fent les accions periòdiques necessàries per radicar-les.

APARCAMENT
Incrementar els senyals de prohibició d’aparcament a les zones de doble sentit de circulació per facilitar la circulació i evitar possibles accidents.

VORERES
Incrementar l’arranjament de les voreres i soterrar les línies elèctriques i telefòniques per tenir els carrers més endreçats i evitar els talls en el servei provocats per efectes meteorològics.

PARCEL·LES BUIDES
Obligar els propietaris a mantenir-ho net, en l’actualitat és un perill si tenim algun gran incendi.

AIGUA
Solucionar els problemes de la pressió de l’aigua que en alguns punts la tenen excessiva i en altres en tenen poca.

CLAVEGUERAM
Revisar tot el clavegueram per detectar els punts que tenen incidències i fer les accions necessàries per solucionar-les.

OCUPACIONS
Junts vol fer reformes legals contra les ocupacions delinqüencials que permeti a ajuntaments i veïns poder iniciar accions judicials per combatre aquesta problemàtica.

RIU RIPOLL
Fer un control més exhaustiu de la zona per evitar la brutícia i els mals hàbits que es generen sobretot a l’estiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- JOVENTUT I EDUCACIÓ

Crear un servei d’acompanyament de joves per conciliar estudis i activitats extraacadèmiques, així com donar un servei d’assistència per ajudar-los a trobar beques.

Impulsar propostes formatives adaptades a les necessitats laborals del municipi.

Incrementar els horaris de la biblioteca i sales d’estudi municipals en època d’exàmens.

Acompanyar le escoles i entitats per aturar l’assetjament escolar i el bullying. Garantir que es compleixen les guies i protocols, fer xerrades amb professionals i donar les eines necessàries per fer-hi front.

Demanar a l’Estat la cessió dels pisos sense ús de la SAREB per al seu ús com habitatges de lloguer assequible per a joves.

Crear un Pla de detecció de pisos buits al municipi per arribar a un acord amb els propietaris i formin part del parc d’habitatge assequible pels joves.

Fomentar la creació d’incentius en l’IBI per aquells propietaris que lloguin el seu habitatge a menors de 35 anys.

Impulsar models d’habitatge cooperatiu de caràcter temporal i transitori, per facilitar que els joves puguin emancipar-se mentre estalvien abans d’accedir a un altre tipus d’habitatge.

Crear incentius fiscals o bonificacions per les empreses del municipi que contractin persones joves en la seva primera feina, com per exemple excepcions en l’IAE.

Impulsar espais de coworking en equipaments i/o espais municipals per a retenir el talent juvenil i potenciar l’emprenedoria dels joves del municipi.

Crear Baixos de Protecció Oficial (BPO) per aquells emprenedors i creadors joves que necessitin un local per iniciar la seva activitat econòmica.

Impulsar programes per facilitar el relleu i traspàs generacional als comerços que tanquen per jubilació.

Promoure i incentivar la interrelació de les escoles perquè facin activitats a les entitats esportives i culturals del poble, per tal d’ampliar la coneixença del teixit associatiu i assegurar el relleu generacional en aquestes entitats.

Promoure la inclusió dels eSports en els programes municipals, fomentant la creació d’equips locals.

Promoure l’esport entre els joves a través de la creació del Carnet Jove Esportiu, com a eina pels joves entre 14 i 30 anys amb descomptes sobre les quotes per accedir a les instal·lacions municipals i ofertes en la pràctica esportiva.

Desencallar el desenvolupament de projectes d’emprenedoria, culturals i d’oci de joves i per a joves.

Reservar espais per a les entitats de lleure juvenil amb un accés independent des del carrer quan es construeixin equipaments educatius i socioeducatius nous.

Donar suport i visibilitat a les entitats públiques de forma constant, establir un canal de comunicació per poder interactuar i col·laborar entre elles. 

Fer estudi exhaustiu de les subvencions i assessorar les entitats juvenils per tal que puguin dur a terme més activitats durant el transcurs de l’any.

Recuperar activitats tradicionals de Castellar, com la Fira d’entitats, la mostra d’oficis, la Setmana del Pallasso, el mercat dels trastos, col·leccionistes, etc.

Normalitzar la implicació dels joves en les normes i decisions que afectin el poble creant una comissió de diferents àmbits que treballin conjuntament amb l’Ajuntament.

Dinamitzar espais de trobada d’oci nocturn, compatible amb la seguretat i el descans dels veïns.

Garantir la seguretat dels i les joves als entorns d’oci nocturn, promovent itineraris segurs, punts liles i LGTBIQ+ a esdeveniments, festes majors, festivals i zones d’oci, i punts d’informació sobre el consum de drogues, alcohol i sexualitat.

Treballar perquè des del conjunt de les administracions públiques es desenvolupin polítiques de foment de la natalitat, que dotin als i les joves, d’eines perquè aquelles persones que vulguin ser mares i pares no renunciïn a la seva voluntat de ser-ho a causa de la precarietat o a la dificultat de conciliació familiar.

Defensar el dret de les famílies amb fills a triar escola, tenint en compte la realitat dual d’oferta de places públiques i concertades.

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrarli publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l\\\'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.   
Privacidad